Zpracování odpadu

Zpracování odpadu

Naše recyklační středisko není jediné, ale rozhodně první svého druhu v Opavském regionu a slouží firmám obcím i občanům jako místo, kde mohou předat svůj stavební odpad k využití tzv. k recyklaci.

Po vzoru našich západních sousedů Rakouska, Německa a jiných, kde je systém recyklace stavebních materiálů rozvinutý jsme se rozhodli k založení podobného zařízení i u nás.

K recyklaci přijímáme tyto minerální stavební odpady (sutě):

  • Železobetony
  • Cihelné sutě
  • Betony
  • Cihelné sutě Cihelné sutě
  • Betony Betony