STAVBA ROKU 2017 - tři stavby, jedno vítězství, dvě čestná uznání…

26.6.2018

Vážení a milí,
naše firma DK1 se přihlásila do 12. ročníku soutěže STAVBA Moravskoslezského kraje 2017.

Tři stavby...
JEDNO VÍTĚZSTVÍ...
DVĚ ČESTNÁ UZNÁNÍ...

Děkujeme všem, kteří se na realizaci těchto staveb podíleli… na každé stavbě se podílelo minimálně 100 lidí různých profesí…

KATEGORIE RODINNÉ DOMY

HLAVNÍ CENA - Rodinný dům – Hlučín

"chtěli to zbourat… naštěstí to nevyšlo"


„Stavba RD se měla zbourat, protože dosáhnout dnes požadovaných tepelně-technických a uživatelských parametrů se jevilo jako nereálné a finančně náročné. Po zvážení a vyhodnocení nastala shoda mezi investorem, projekční a realizační firmou. Přestože to bylo stavebně-technicky náročné, považujeme zachování původní stavby, včetně regionálního tradičního  vzhledu, za podnětné a příkladné pro zachování „kontinuity starého s novým“. Při realizaci bylo třeba se vrátit ke „starým“ řemeslům – renovace a zdění z lícovek. Ve spolupráci s bytovým designerem se povedlo mimořádné dílo – skloubení starého s novým.“


KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - REKONSTRUKCE 

ČESTNÉ UZNÁNÍ - Rekonstrukce bývalého mlýna na novou restauraci „nemlyn“ Kravaře

"7 let příprav, 7 měsíců stavění, 19 projektantů, 4 roky úřadování"


"7 let příprav, 7 měsíců stavění, 19 projektantů, 4 roky úřadování..." „Původně zchátralý objekt mlýna, který změnil nesčetněkrát účel užívání a majitele, byl přestavěn na stylovou restauraci. Bylo snahou investora zachovat původní ráz stavby a využít maximálně původních materiálů – kamene, dřeva, lícovek a tyto buď vrátit do původních konstrukcí nebo je použít nově. Při bouracích pracích byly objeveny původní stavební konstrukce mlýnského náhonu. Tyto jsme obnovili a zpřístupnili tím, že jsme provedli prosklenou podlahu, kdy pod podlahou protéká voda. Nově se realizovalo mlýnské kolo, které bude opatřeno generátorem na výrobu elektrické energie pro ohřev teplé vody. Dešťovou vodu využíváme pro splachování v sociálním zařízení. Koncepce terasy je podřízena turistům a cyklistům, kteří mají na terasu přístup přímo, aniž by museli procházet interiérem. Terasa má prosklené zábradlí, aby byl maximální výhled do zámeckého parku a na zámek. Při projektování celého záměru jsme kladli důraz na nízké provozní náklady, náklady na údržbu, logistiku a jednoduchost provozu tak, aby počet pracovníků v provozu byl co nejmenší a práce byla optimální. Firma DK1 je provozovatelem celého areálu.“


KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - REKONSTRUKCE

ČESTNÉ UZNÁNÍ  - Přestavba bývalé školky na polyfunkční dům

"ještě jsme tam neskončili"

 


Zpět