STAVBA ROKU 2018 - ČESTNÉ UZNÁNÍ

15.6.2019

Vážení a milí,

opět po roce se účastníme již 13. ročníku soutěže STAVBA Moravskoslezského kraje 2018.

I tentokrát můžeme být na svoji práci patřičně hrdí !

Získali jsme ČESTNÉ UZNÁNÍ v KATEGORIE Stavby občanské vybavenosti - NOVOSTAVBY za stavbu Administrativní budovy a prodejny kol v Kravařích.

Historie vývoje návrhu a realizace stavby

„Firma zakoupila areál skladovací haly a původní administrativní budovy již v roce 2009, hlavně z důvodu skladovacích kapacit. V první fázi chtěli majitelé zděnou část využít převážně jako technickou provozovnu. Avšak vzhledem ke každoroční expanzi firmy se i jejich požadavky na využití budovy měnily. Jednalo se o dlouhodobý vývoj a průběžné návrhy provozního, dispozičního a objemového řešení. Po vstupu stavitele do procesu a jeho zkušenostem s podobně expandující společností se náplň návrhu ustálila na plnohodnotném využití budovy pro prodejnu a dvou pater administrativy.
Po složitých diskuzích z hlediska navazujících budov, obecně technických požadavků na využití území a možnostech částečného využití původních konstrukcí, přesvědčil stavitel investora o reálné možnosti provést proces jako kompletní demolici a novostavbu. Stavba je navržena pro dlouhodobý výhled rozvoje firmy.
Vznikla tak kvalitní, jednoduchá stavba s variabilními prostory v nízkoenergetickém standardu, kdy je objekt vytápěn podlahovým nebo sálavým elektrickým topením.
Vlastní realizaci předcházela demolice původního objektu a přestěhování provozu do ostatních prostor areálu. Provoz firmy nebyl po dobu realizace přerušen.
Během stavby musela být provedena provizorní protipožární opatření a opatření proti vniknutí do skladů.
S ohledem na požadavky marketingu a zaměření firmy bylo třeba, aby budova byla atraktivní, zajímavá a přitažlivá.
Realizace celého záměru je pojata komplexně, včetně minimalistického betonového mobiliáře před budovou  – betonové logo a stojany na kola a dále LED osvětlení fasády a výloh s měnícími se odstíny, což působí hlavně ve večerních hodinách velice působivě.“

 

 

 

 

 

 


Zpět