CENA PATRIA NOSTRA 2020

20.1.2021

Na konci roku 2020 získala naše firma DK1 prestižní ocenění - CENU PATRIA NOSTRA 2020 za přípravu a zajištění realizace areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Hať, ve spolupráci se starostou obce panem Wernerem Vyletělkem a uměleckým malířem a řezbářem panem Stanislavem Mikou.

Cena Patria Nostra je každoročně udělována hejtmany krajů za příkladný architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizovaný v letech 1990 - 2020.

Novou křížovou cestu u kostela sv. Matouše mohou obdivovat nejen věřící. U barokního farního kostel sv. Matouše z roku 1731 vznikla symbolická pouť, která nás provází čtrnácti zastaveními, znázorňujícími události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Jednotlivá díla vytvářejí kruh, v jehož středu je umístěn altánek s posezením. Nový pietní areál je místem pro rozjímání nejen pro věřící.

ZDROJ: poctaceskezemi.cz


Zpět