Kudy kam v energetické náročnosti budovy od roku 2022…?!

23.2.2022

Kudy kam v energetické náročnosti budovy od roku 2022…?!

Naše řešení energetické náročnosti budovy, především u vytápění, bylo založeno už desítky let na respektování zásad navrhování úsporných staveb. Bez ohledu na to, zda nám někdo něco přikazoval, při svých návrzích jsme max. respektovali správné umístění stavby na pozemku s ohledem na místní podmínky, orientaci ke světovým stranám s ohledem na teplotní zisky, optimální tvar stavby, navržení tepelně-izolační obálky budovy, vč. eliminace tepelných mostů, kvalitní výplně otvorů vč. řešení zastínění proti přehřívání, zdravé vnitřní prostředí, rozumná řešení s ohledem na pořizovací, provozní, servisní náklady a životnost.

Pro naše domy používáme k vytápění přímotopné kabely Fénix, umístěné v podlaze, s doplňkovými topidly třeba pro ručníky v koupelnách. Máme s tímto řešením cca 20 leté zkušenosti u stovek domů.

Dosud naše řešení energetické náročnosti bylo jednoduché, s nízkými pořizovacími náklady, jednoduchou realizací, bezúdržbové – bez servisů, jednoduché na ovládání, s nízkými provozními náklady, které můžeme fakticky doložit, s dlouhodobou životností. Domy jsou realizovány se spotřebou energií na hranici pasivních domů. V podstatě pro naše běžné domy stačí na vytápění „4 varné konvice“, i když bude venku mrznout.

V souvislosti s nynějším zpřísněním legislativy – požadavků na stavby, které se prokazují Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), musíme v našich řešeních přistoupit ke změnám.

Bohužel, přes prokazatelně nejnižší spotřebu energie u našeho řešení, ve srovnání s jakýmkoliv jiným systémem vytápění, je administrativně !!! v Česku toto řešení znevýhodněno. Je to s ohledem na to, že stát vyrábí elektřinu s velice malou účinností cca 35%. Jelikož stát si neví rady, jak splnit požadavky EU a jak splnit své sliby ohledně obnovitelných zdrojů energie, přenesl zásadním způsobem zodpovědnost na ty, kteří si chtějí postavit svůj domov.

Takže jsme v situaci, kdy musíme splnit požadavky legislativy. Pro nás stavaře a Vás stavebníky to znamená nová řešení dle toho, jaký dům chceme. V každém případě dojde k nárůstu nákladů na stavbu o min. cca 0,350 mil. Kč, ale také 1 mil. Kč, podle toho, jaké technologie bude třeba instalovat – rekuperaci, fotovoltaiku (FVE), popř. tepelné čerpadlo. Kromě těchto technologií je třeba přizpůsobit i stavební konstrukce.

Stali jsme se „obětí“ Zeleného údělu (Green deal). Ač jednoznačně ekologicky, technologicky, uživatelsky a ekonomicky je to krok zpět, pak pokud v tuto dobu chceme stavět, nezbývá nám nic jiného než s nejnižšími možnými požadavky splnit, co se po nás chce. Více jak 35 let se podílím na koncepcích, projektech a realizacích u více jak 700 rodinných domů. Tento stav je pro mě už na křehké hranici mého přesvědčení, zda vlastně dělám ještě dobře nebo už ne?!

Věřím, že se nám podaří nacházet řešení, která ještě mají smysl.

Dan Kozel


Zpět