Projekce

Projekce

Na základě mnohaleté projekční a stavební činnosti v oblasti bytové, průmyslové a občanské výstavbě, Vám nabízíme výběr projektů z vlastních typových autorských návrhů, ale hlavně individuální péči autora při tvorbě originálního projektu dle Vašich představ, pro Váš konkrétní pozemek. Naše projekční činnost nekončí předáním projektu, ale zahrnuje kompletní servis včetně vyřízení povolení stavby, kolaudace a odbornou pomoc při přípravě stavby a vlastní stavbě naši firmou.

Spojení projekce a realizace u DK1 sebou přináší efekt kvalitní a sehrané stavby s požadovanými parametry.

Projekční činnost

 • studie a vizualizace objektů
 • rodinné a rekreační domy
 • bytové domy
 • stavby občanské vybavenosti
 • průmyslové a zemědělské stavby
 • inženýrské stavby
 • obytné a průmyslové zóny
 • zajištění vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace (podmínky územního plánu, stávající infrastruktura)
 • předprojektová příprava (prověření možnosti zástavby pozemku)
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • záměr stávajícího a stavu pasportizace budov

Inženýrská činnost

 • spolupráce při výběru stavebního pozemku
 • vyřízení povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby atd...)
 • autorský a technický dozor při realizaci projektu
 • odborné poradenství při výběrovém řízení
 • zajištění kolaudace stavby
 • zajíštění podkladů pro dotace – NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 • měření radonu
 • hydrogeologické posudky pro vsakování
 • průkazy energetické náročnosti budov