Často kladené otázky

Často kladené otázky

1. Je jednodušší provádět stavbu "na klíč" nebo si najímat jednotlivé profese a koordinovat výstavbu svépomocí?

V případě, že máte dostatek času a chcete se stavbě plně věnovat spíše roky než měsíce, tak je možné provádět stavbu svépomocí. Pokud pracujete a nemáte čas a hlavně chuť  být denně přítomen na stavbě a řešit problémy je Vám pravděpodobně úplně cizí, nechte si postavit dům na klíč. Při stavbě svépomocí se neobejdete bez pomoci stavebního dozoru, případně účasti autora projektu. Těžko se Vám podaří zajistit si kompletní materiál na stavbu výhodněji než stavební firmě s velkými odběry od velkoobchodních dodavatelů. Také koordinace všech řemesel není jednoduchá. Zajistit si a uhlídat návaznosti tak, aby všechny řemesla na sebe navazovali, byla jasná zodpovědnost a záruka, věděli jste konečnou cenu na počátku, to je bez zkušeností s mnoha stavbami velice diskutabilní. Zisky stavebních firem na výstavbě individuálních RD (nemyslíme developerské a typové RD) jsou tak malé, že těžko budete svépomocí „konkurovat" stavební firmě se zázemím, časem a možnostmi, které má. Na realizaci se podílí cca 50 osob od stavbyvedoucího, mistrů, řemeslníků, specialistů, revizních techniků, rozpočtářů, pomocných pracovníků, geodetů, dále technika, nářadí, mechanismy... stavba běžných RD trvá mnoho tisíc hodin při dobré organizaci práce.

2. Co obsahuje koncepční studie rodinného domu?

 1. Situaci s předběžným umístěním stavby na pozemku v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy. Je to základní výkres pro první jednání se stavebním úřadem a dotčenými stranami.
 2. Půdorys s dispozičním řešením - pro stavebníka nejdůležitější výkres, který rozhoduje o tom, co stavba bude obsahovat, kolik bude stát a jak se v domě bude bydlet.
 3. Pohledy - náhled na dům ze všech světových stran.
 4. Hrubý odhad nákladů odsouhlasené varianty studií stavebníkem.

V případě požadavků je možno zpracovat vizualizace ve 3D až 5D.

3. Co obsahuje kompletní projektová dokumentace od Vás?

Projektová dokumentace obsahuje základní konstrukční, technická a technologická řešení jak stavebních konstrukcí, tak technických zařízení - instalací, umístění stavby na pozemku, napojení na sítě, výkresové a textové přílohy, měření radonu, průzkumy a potřebné doklady v požadovaném rozsahu pro stupeň Projektové dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení zajišťujeme v ceně projektu. Doplatek za Projektovou dokumentaci požadujeme až po vydání stavebního povolení. Dokumentace pro stavební povolení je dostatečná pro realizaci RD naší firmou.

4. Mohu mít vlastní projektovou dokumentaci?

Ano, ale musí být kvalitně provedena. To se daří tak v 1 případě ze 4. Málokdy se podaří postavit RD tak, aby byly dodrženy projektované parametry. I proto dáváme přednost vlastní projektové dokumentaci. Naši projektanti respektují námi vyzkoušené technologie. Kombinují materiály a systémy, které k sobě patří a jsou ověřené na desítkách staveb. Jakoukoliv změnu je možno rychle řešit v naší firmě a odpadá Vám složité koordinování projektanta (případně dodavatele typového projektu) a stavební firmy s minimálním dopadem na Vaší kapsu. Pokud máme v naší dokumentaci nepřesnost nebo chybu, nemůžeme se při realizaci vymlouvat na to, že jsme něco nevěděli a hledali  záminku k požadavkům na úhradu víceprací. Spojení projekce a realizace u DK1 sebou přináší efekt kvalitní, sehrané stavby s požadovanými parametry. Pokud bude jakýkoliv problém, vždy se obracíte na jediného dodavatele. Po 25 letech a stovkách zrealizovaných staveb můžeme říci, že je to osvědčený způsob realizace.

5. Mohu si objednat pouze hrubou stavbu?

Samozřejmě můžete objednat pouze hrubou stavbu, ale z vlastních zkušeností víme, že nejtěžší a nejsložitější práce přicházejí až po dokončení hrubé stavby.
Prioritně stavíme domy „na klíč" = hotový výrobek s jasnou cenou, jasnými zárukami, jistým výsledkem. Ale není pro nás problém postavit jen hrubou stavbu - to je ze všeho to nejjednodušší. Pro zákazníka však nevýhodné po všech stránkách.

6. Co všechno zahrnuje hrubá stavba?

Hrubá stavba zahrnuje tyto konstrukce: zemní práce, základová konstrukce, kanalizace, hydroizolace, obvodové zdivo z pórobetonových tvárnic YTONG, stropy, hrubé podlahy, tesařský dřevěný krov, krytina, klempířské práce, střešní okna. 
Dům je poté připraven pro dokončovací práce. Tento stupeň je cca na 30 % stavu stavby ,,na klíč". Nejsložitější část - dokončovací práce zůstávají na stavebníkovi.

7. Co zahrnuje stavba "na klíč"?

Touto úrovní rozumíme kompletní dodávku domu od studie a projektu přes vyřízení rozhodnutí o povolení stavby, samotnou realizaci až po kolaudaci. Tzn. dokončení stavby tak, aby se zákazník bez jakékoliv svých prací a dodávek mohl nastěhovat.

8. Jakým způsobem probíhá financování stavby?

Obvykle probíhá financování v následujícím režimu:
1. měsíc - koncepční studie, odhad nákladů - cca 9 - 12 tisíc Kč
2. - 5. měsíc - proj. dokumentace a povolení ke stavbě - cca od 75 tisíc Kč
5. - 12. měsíc - od zahájení prací cca každý měsíc zálohová platba ve výši 800 tisíc Kč (dle rozpočtové ceny domu, možností stavebníka a po dohodě s bankou). Harmonogram financování je součástí Smlouvy o dílo.
Vše probíhá na základě zálohových faktur při ověření, zda je hodnota záloh prostavěna. Zálohy jsou vyúčtovány na konečné faktuře. Po dokončení a předání stavby - doplatek cca 10% z ceny díla.

9. Mohu si některé práce provádět svépomocí?

Ano, po vzájemné dohodě, s podmínkou, že nebude způsobena prodleva v termínu dokončení stavby. Toto řešení nedoporučujeme. Tříští se zodpovědnost za vady, záruky. Většinou vlastní dodavatelé nejsou vázáni smlouvou jako DK1 a podle toho vypadá obvykle jejich přístup k termínům, kvalitě díla, koordinaci s ostatními řemesly a respektování toho, že nejsou generálními dodavateli stavby.

10. Za jak dlouho je kompletní RD postaven?

 1. Konzultace, koncepční studie, odhad nákladů - cca 1 - 2 měsíce - záleží na zákazníkovi, jak rychle se bude rozhodovat
 2. Projekt, stavební povolení, cenová nabídka - cca 3 - 5 měsíců - není závislé na nás, ale na lokalitě a požadavcích stavebního úřadu.
 3. Realizace, kolaudace - ta nejjednodušší etapa - cca 3 - 8 měsíců - podle technologie, realizace přes zimu a náročnosti projektu.

Celková doba od prvního kontaktu po nastěhování 7 - 12 měsíců. Uvedený časový rozvrh považujte za orientační.

11. Je možné stavět i jiné domy, než z Vašeho katalogu RD?

Náš katalog neřeší domy typové, ale pouze ukazuje několik realizovaných domů z cca několika set našich návrhů. Každý dům je řešen individuálně konkrétnímu zákazníkovi a pozemku na míru. Žádný dům se neopakuje, využívá se pouze stejných technologií, konstrukčních řešení a detailů. Považujeme za výhodu, že dokážeme zákazníkovi nabídnout naprosto individuální přístup a vyhovět mu v jeho individuálních požadavcích. Postavíme Vám i RD dle Vašich představ samozřejmě za respektování autorských práv v případě využití cizího projektu.

12. Je možné dohodnout a zajistit před realizací nového RD odstranění předchozího nevhodného objektu na stavební parcele?

Ano, firma má oprávnění k nakládání se stavebními odpady a jejich recyklaci, jako i k provádění a odstraňování staveb. I odstranění stavby obnáší projektovou dokumentaci a příslušné povolení, což také zpracováváme.

13. Je možné poradenství a konzultace při výběru vhodného typu rodinného domu?

Ano, preferujeme osobní schůzku, na které Vám velmi rádi poskytneme odbornou radu při výběru vhodného typu rodinného domu na konkrétní stavební parcelu, jeho dispozičního řešení, vnitřního vybavení při respektování Vašich přání a požadavků. Obvykle navštívíme stavební parcelu a získáváme informace potřebné pro výběr vhodného RD.

14. Je možné uskutečnit návštěvu domů kde se bydlí?

Ano, po předchozí dohodě lze zajistit Vaši návštěvu v domech, kde se již bydlí a dům je naplno využíván, stejně tak pro lepší představu je možné nahlédnout do námi aktuálně rozestavěných staveb před jejich dokončením.

15. Jedná se o domy spadající do kategorie nízkoenergetických staveb?

Od roku 1998 stavíme pouze nízkoenergetické domy. Potřebný tepelný výkon je od cca 20 do 45 kWh/m² za rok - záleží na typu domu, architektonickém členění a mnoha dalších parametrech. Mnoho domů by mělo v případě doplnění o rekuperaci parametry pasivních domů. Tepelně technické parametry domů jsou tak výborné, že na vytápění domů stačí částka okolo 10 000 Kč bez složitých a velice drahých zařízení jako jsou tepelná čerpadla, solární panely, kondenzační plynové kotle, rekuperační jednotky apod...

16. Jaké jsou ceny Vašich domů?

Naše domy nejsou typové, proto nemáme kompletní ceník na domy uvedené v našem katalogu s ohledem na to, že každý dům stojí jinde, je jinak vybaven a přizpůsoben konkrétnímu zákazníkovi. Vždy vytváříme pro každého zákazníka nejdříve vlastní koncepční studii, na základě které jsme schopni Vám cenu - prvotní odhad nákladu vypočítat.
Ceny bungalovů začínají od 1,9 mil. Kč, ceny podkrovních domů od 2,1 mil. Kč vč. dph. Ceny jsou včetně základů ve standardním vybavení bez přípojek a ostatních objektů.
Preferujeme osobní schůzku, na které vše podrobně projednáme od projektu, nacenění, smluvních podmínek, termínů a vlastní realizace.

17. Je v ceně stavební dozor a tech. vedení prací?

Stavební dozor by měla být nezávislá osoba ze strany investora. U většiny případů stavebníci dozory nemají. Určitě neuhlídají tolik, jako my. Také jejich zainteresovanost není zdaleka tak velká jako u nás, kdy neseme všechny záruky od projektu po realizaci. Technické vedení a kontrola z naší strany je prováděná majitelem firmy a vedoucím realizací. Pod námi je ještě mistr, který má na starosti už jednotlivé party řemesel. Takže je toto v ceně.

18. Jak bude dům zateplen? Je v ceně energetický štítek?

Dům bude zateplen fasádním stabilizovaným polystyrenem. Není to však rozhodující pro spotřebu RD. Je zde mnoho dalších parametrů, rozhodujících o spotřebě a vlastnostech RD - detaily, tepelné mosty, zateplení podlahy a střechy, okna, orientace ke světovým stranám... toto máme velice dobře vypracováno.
V ceně projektové dokumentace je Průkaz energetické náročnosti budov, což je podklad pro stavební povolení.

19. Jakou má sádrokarton nosnost? Jaké stavíte příčky ve Vašich domech - sádrokartonové nebo ytongové?

Sádrokarton unese vše, co se v domě potřebuje i 200 l bojler. Určitě se bude hůře kotvit do porothermové nebo ytongové stěny. V sádrokartonu se podstatně lépe vedou jakékoliv instalace a dělají jakékoliv změny požadované v průběhu stavby zákazníkem. Rychlost a odbourání mokrého procesu je pro nás významné. Také se nám lépe odbourávají tepelné mosty a detaily s parozábranou u podhledu a detaily u podlahy. Co se týká hluku, pak ytong, porotherm, sádrokarton má cca stejné parametry. Nejvíc hluku se stejně přenáší dveřmi a otvory.  V místě, kde je třeba - linka, obklady, umývadla - vše je vyztuženo. Cena sádrokartonové příčky je cca polovina ceny oproti zděným s omítkou z obou stran. S ohledem na řešení některých detailů je vhodné vědět o zděných příčkách před zpracováním projektu. Zděné příčky děláme výjimečně tak max. v 1 domě z 10. Jde většinou o nadstandartní domy, ale opodstatnění to nemá žádné.

20. Ve které fázi se řeší energetická náročnost budovy. Jeden z hlavních důvodu, proč jsme chtěli nový dům, byl ten, že budeme mít dům bud pasivní nebo velice blízko pasivitě. Jak široké zatepleni na fasádu domu?

Řešení spotřeby energie je nedílnou součástí projektu a jedno od druhého nejde. Vůbec nelze přemýšlet o tom, že by se toto řešilo později. Stavební konstrukce budou tak, aby stavba byla max. úsporná. To, jestli je dneska legislativa na pasivní či NED domy taková nebo onaká na nás nemá moc vliv. Zateplíme to tak, že více to prostě nemá smysl. Spotřeba bude odvislá od Vašeho chování v domě. Ohřev teplé vody bude cca stejná spotřeba jako na topení a také to bude odvislé od Vašeho požadovaného komfortu a ani ne tak od technologie ohřevu.  Řešit tl. izolace na fasádě je v podstatě hodně zavádějící, protože to bude mít vliv na celkovou bilanci energie tak v řádu několika %. Rozhodující jsou celková koncepce, chování uživatele, okna, podlahy, střecha, tepelné mosty a jejich řešení…

21.Energetický štítek domu se vystavuje až po zhotovení domu nebo se dopředu cílí na nějakou hodnotu?

V průběhu projektu se tvoří a ladí i Průkaz energetické náročnosti budovy /PENB/.

22. Dá se takto dopředu podle použitých materiálu a jiných parametrů říci kolik by se mělo v budoucnu platit ročně/měsíčně za energie?

Realita našich domů je taková: průměrné náklady na elektřinu v našich RD (cca 130 m2 podlahové plochy) jsou 24 000 Kč/rok. Z toho je cca 10 000 Kč na běžnou spotřebu (světlo, praní, vaření…), 7 000 Kč ohřev teplé vody 7 000 Kč je topení.

23. Měli byste pro mě informace, které by mi pomohly učinit správné rozhodnutí jaký zdroj vytápění pro dům zvolit.

Pokud bychom chtěli udělat závaznou CN na podlahové elektrické vytápění pomocí kabelů Fénix, bylo by potřeba zpracovat jednoduchou Projektovou dokumentaci. Zjednodušeně Vám mohu říct, že pro vypočtené hodnoty tepelných ztrát ve Vašem projektu by byl Odhad nákladů na elektrické vytápění na 1 m2 podlahové plochy je cca 700 Kč/m2 + dph 15%. Je to s přesností +-10%. Je to cena za materiál i práci bez el. přívodů z rozvaděče, bez zalití kabelů anhydritem nebo nějakou betonovou směsí.
Co se týká našeho doporučení, tak to by byl dlouhý výčet. Nicméně několik výhod a referencí uvedu:
 • Nízké pořizovací náklady – cca 1/3 oproti jakémukoliv jinému systému vytápění.
 • Nízké provozní náklady – v každé místnosti samostatný termostat = optimální termoregulace každé místnosti dle potřeb. Pro dětský pokoj máme jiné požadavky než pro ložnici nebo obývák. V koupelně potřebujeme topit i v létě…
 • Nízké náklady na servis, údržbu – v podstatě z našich zkušeností se pokazí do 5 let tak 1 termostat z 10 ks. Nic dalšího jako servisy, kotle, revize komínu atd., nepotřebujeme.
 • Primitivní ovládání na termostatu, který je schopné vyhodnotit i spotřebu v dané místnosti za dané období
 • Vysoká účinnost, vlastně 100% – teplo, se vytváří přímo v místě spotřeby. Nevytváří se mimo někde v kotli a neproudí pomocí čerpadla na elektřinu se ztrátami do vzdálených místností.
 • Nižší cena el. energie o cca 35% v daném tarifu pro přímotopy
 • Náklady na vytápění našich RD o ztrátách cca 8 kW jsou cca 8 000 Kč/rok ( k tomu ohřev teplé užitkové vody cca 8 000 Kč a běžná spotřeba cca 10 000 Kč. Celkem za rok cca 26 000 Kč. Toto jsme schopni doložit fakturami – ne teoretickými výpočty.
 • Minimálně 100 instalací naší firmou, já takové topení mám ve vlastním domě, stejně tak jako vedoucí naší projekce a jiní zaměstnanci. Stejným způsobem v kombinaci s přímotopnými tělesy vytápíme celou naší firmu o velikosti cca 5 RD. Nemáme jediný důvod pochybovat a našem rozhodnutí. V našich domech máme takové topení v 95% případů v posledních 10 letech. Zbytek jsou tepelná čerpadla.
Nevýhody:
 • Legislativně potřebujeme pro RD s energetickou náročností A nebo B jiný zdroj tepelné energie (obnovitelné zdroje – třeba uhlí J), abychom splnili nějaké dané podmínky vymyšlené v Bruselu a podpořené v Česku J
 • Při tepelných ztrátách objektu nad cca 15kW je vhodné zvážit tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické panely. Toto je na projektantech a posouzení objektu jako celku.

24. Zajímala by mě kalkulace včetně rozpočtu..Naše finanční prostředky sahají ke 2 mil. Kč, obytná plocha by měla být od 80 do 100m2 o dispozici 4+kk. Pozemek o rozměrech cca 30x30 m. Jedná se o zahradu bez inženýrských sítí. Projekt domu zatím nemáme. Potřebovali bychom zpracovat kompletní projekt, včetně napojení inženýrských sítí a včetně umístění objektu. Můžete nám poslat nějakou rozvahu domu na klíč? Vím, že půjde jen o hrubý odhad, ale chceme jen vědět, jestli se dá vůbec za cenu dvou milionů postavit slušný dům.

Není jednoduché jednoduše odpovědět mailem na vcelku složitou záležitost…Odhad ceny je možný po získání podrobnějších informací a osobní schůzce.
K Vašim dotazům pro začátek:
1. Cena domu (nízkoenergetický, realizovaný naší firmou) by byla na hranici 2 mil. Kč za předpokladu, že budete mít velice omezené možnosti výběru materiálů a dispozičních řešení. Většina domů začíná od cca 2,5 mil. Kč.
2. V ceně nejsou inženýrské sítě (voda, elektřina, kanál…), které nebudou mít nižší hodnotu než cca 250 000 Kč.
3. V ceně není stání pro auto nebo garáž či přístřešek – od cca 150 000 Kč
4. V ceně nejsou zpevněné plochy – od cca 80 000 Kč
5. Projekt, administrativní činnosti, spojené se stavebním povolením a kolaudací – od cca 75 000 Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné předpokládat náklady minimálně 2,55 mil. Kč. Pokud nejsme schopni dát dohromady takové finance, není rozumné se do stavby pouštět.

25. Plánujeme výstavbu domečku, původně jsme mysleli, že nejjednodušší bude vybrat od nějaké firmy přímo katalogový dům na klíč a je to bez starosti. Nějakou konkrétní vizuální představu máme (patrový 4+1 s garáží), ale po pár návštěvách vzorových domů a zjišťování co které firmy nabízí ve standartu domu a za příplatky uvažujeme o tom, že si necháme postavit dům dle našich představ, ale vůbec nemáme představu, co je finančně výhodnější. Známý, který stavěl dům mi doporučil Vaší firmu, že se s vámi dobře jedná a jedna z mála posledních, která má lidský přístup a domluvu co se stavby týče.
Tak se chci zeptat, jestli je možno s vaší firmou "předběžně a nezávazně" sestavit nějaký návrh dle našich požadavku jak by měl dům vypadat, jestli je to tak vůbec možné postavit, co je k tomu vše potřeba, jaké jsou nejlepší stavební materiály, topení (aby byl dům zároveň nízkoenergetický), do jaké fáze vaše firma dům dokončí, atd... A to hlavní, vlastně jestli mi postupně na základě už nějakých hotových výkresů hotového domu od projekce, povolení, včetně topení, rozvodu, koupelen, wc, obkladů,...stanovíte přesný cenový rozpočet od kterého se můžeme odrazit a popřípadě dál návrh zase upravovat, položky odečítat, přičítat, nebo nakonec všechno zrušit. (když to řeknu upřímně i to se může stát, ať už kvůli vysoké ceny, nebo najdeme mezitím něco jiného.) Cenově něco kolem 2 milionů.

 1. Neděláme typové domy, protože to prostě nejde. Každý zákazník je jiný a má jiné představy, možnosti a požadavky. Každý pozemek a lokalita jsou jiné a možnosti napojení na sítě a úřady jsou taky odlišné. Proto individuálně pro každého zákazníka zpracujeme STUDII za úplatu, kde se ověří možnosti a Vaše potřeby vč. hrubého ODHADU NÁKLADŮ na dům, přípojky, zpevněné plochy, oplocení apod..  Po odsouhlasení se pak zpracovává PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.
 2. „předběžně a nezávazně“ Vám můžeme poskytnout konzultaci v naší firmě, kde do dozvíte mnoho neocenitelných informací o možnostech a požadavcích na zpracování PROJEKTU, vlastní REALIZACI, ale i o FINANCOVÁNÍ.
 3. S ohledem na časovou náročnost, vysokou odbornost a zapojení několika specialistů, nejde práce spojené se studií a projektem zpracovat zdarma nebo jako něco nezávazného.
 4. Dům o velikosti 4+1 včetně garáže nelze legální cestou postavit okolo 2 mil. Kč. K tomu je třeba připočítat náklady na přípojky, oplocení a zpevněné plochy.

26. Dnes jsem u Vás kupovala  64 ks ztraceného bednění, celkem za 1984 Kč. Paní mi účtovala za dovoz do Štěpánkovic - doprava 370 Kč a za paletu 278 Kč, celkem tedy jsem platila částku 2632 Kč.Můžu Vám říct , že jsem byla velmi nemile překvapená Vaší cenou za dovoz. Máte to opravdu velmi předražené. Všichni co byly v prodejně měli stejný názor. Další věc  - si účtujete za paletu. Paní říkala, že dostanu zpět peníze, ale nějaký poplatek za opotřebení si necháte. Myslím, že byste měl být rád, že se u Vás nakupuje a ne předražit takhle dovoz do vedlejší vesnice.Přeji Vám ať se Vám daří v podnikání, ale kdybych takhle podnikala, neměla bych to svědomí, takhle vydělávat na lidech za dopravu za tak krátkou vzdálenost. Tuhle částku si neúčtuje nikdo.Chtěla jsem Vás požádat  o slevu na dopravě. Zvažte to, máte to opravdu  nehorázně předražené.

Chtěl bych Vám to trochu s cenou dopravy osvětlit a možná nás trochu pochopíte…

 1. Cena za dopravu vznikla takto:
Cena dopravy včetně DPH  za Volvo s HR -  je počítáno průměrem na Štěpánkovice tam a zpět 6 km
6 x 31Kč=186 Kč
Nakládka + Vykládka (po 15 min. – započatých 15 min) = 2 x 96 Kč = 192 Kč
Celkem za dopravu 378 Kč
Nejdražší na dopravě je nakládka a vykládka. Pokud je vzdálenost krátká, pak se může jevit, že je to hodně. Pokud byste si to skládali ručně sami, doprava by byla cca 200 Kč.
 1. Nákladní auto vč. zařízení kontejneru a hydraulické ruky stojí cca 3 mil. Kč. Řidičský průkaz se všemi školeními stojí téměř 100 000 Kč. Řidič nedostává mzdu ani 100 Kč/h čistého a přitom státu za něj odvedeme dalších cca 200 Kč/h. Revize, zkoušky, servisy, pohonné hmoty, gumy…
 2. Z celé částky odvedeme státu z Vaší platby cca 700 Kč, přičemž s naprostou jistotou na celém obchodním případě nevyděláme nic.
 3. Pokud někdo jiný má dopravu levnější, pak je to z toho důvodu, že má dopravu částečně zahrnutou v ceně zboží, může ji mít podporovanou výrobcem materiálu (celé kamiony), nebo neumí počítat a dříve či později zkrachuje jako většina stavebnin a dopravců v okolí v posledních 25 letech. Ještě tady jsou drobní dopravci, kteří jezdí bez mnohých povolení, na černo, neplatí daně a DPH. Tak to prostě je.
 4. Palety jsou od nepaměti buď nevratné a většinou zdarma, nebo vratné. Z vratných palet se odečítá amortizace, protože ty palety se po několika přepravách zničí. Částka je přesně taková, jakou nám účtují výrobci.
 5. Co se týká podnikání ve stavebninách, tak teprve loni se nám podařilo mít kladný hospodářský výsledek po 9 letech co sídlíme na Štěpánkovické. Tzn., že 9 let jsme na to dopláceli. Osobně mi to nic nepřináší a raději stavím než prodávám. Nicméně, vnímám to jako službu lidem v okolí.

Možná Vás moje vysvětlení nezajímá. Nicméně, mám potřebu Vám to vysvětlit, abyste pochopila, proč je naše doprava tak „předražená“. Věřím, že nás trochu pochopíte a budete se na to dívat jinak.

27. Akustika

pozn: „zpracováno – odborně - našim projektantem RB“
Sepsal jsem v číslech, snad srozumitelně, problém s akustikou obvodové stěny a oken.
Pro pořádek, dB není lineární hodnota, takže snížení o 3dB na hodnotě 30dB není totéž jako snížení o 3dB na hodnotě 40dB (snížit hluk 3dB ze 43dB na 40dB je těžší). Posuzujeme ale útlum konstrukcí navzájem vzhledem ke stále stejnému zdroji hluku, tak ty procenta počítám lineárně. Pro ilustraci, 70dB je opravdu hlučná ulice, 30dB je šepot, odhaduji že budeme tlumit cca 40-45dB.
Standardní Ytong má útlum 46dB, cena X.
Standardní 3-skla okna mají útlum 33dB, cena Y.
Co se týče obvodového zdiva, pro tl. 300mm, tak máme tyto možnosti:
-Ytong Statik 48dB: útlum +4%, cena X+20% (z ceny X)
-Silka 55dB: útlum +15%, cena X+100% (tady by bylo vhodné přidat na procentu útlumu, protože dB není lineární)
100%, tj. dvojnásobek může vypadat extrémně, ale cena samotného zdiva u domu za  4mil. je cca 200tisíc=5%. V celkové ceně domu změna materiálu nebude klíčová.
Rozdíl Ytong a Porotherm a Silka (pouze samotná cihla):
-Ytong tl. 250mm: 46dB
-Porotherm tl. 240mm: 48dB
-Silka tl. 240mm: 53dB
Rozdíl materiálů porobeton-cihla je zanedbatelný, protože u Porothermu na stavbě vždycky vedou k „dolepování“ pěnou apod., to pak lehce ztratí ty dvě deci… U Ytongu je to čistší a přesnější práce. Jde o laboratorní/výpočtové hodnoty a plus mínus decibel musí být nějaká přesnost měření/výpočtu/variace vyrobených materiálů/vliv vlhkosti apod.
Vliv zateplení obvodového zdiva:
-zateplení 200mm polystyrenem: útlum -4dB %, cena Z
-zateplení 200mm vatou s podélnými vlákny: útlum +2dB, cena Z+40%
Beru stejnou tloušťku, ale lepším izolantem je polystyren, takže bychom měli na vatě přidat, ale neřeším, protože vliv zateplení na akustiku je zanedbatelný. Navíc u vaty je třeba hmoždinek s ocelovým trnem a to musí celkově zase systém zhoršit, i když se to nepíše.
Ve skladbě Ytong Standard 300mm + polystyren 200mm, s omítkami má stěna celkem 48dB. Totéž se Silkou: 55dB.
Vidíte že co omítky přidají, polystyren ubere.
Okna jsou, slabým místem, zvláště při tak velkém zasklení: 3-sklo 4-4-4mm je u nás standard. Máme tyto možnosti:
-silnější zasklení (typ T8-12-8-12-33.2T VSG): např. 8-8-6mm 39dB, útlum +6dB, příplatek 2000Kč/m2, k zasklení celkových cca 50m2 oken: +100tisíc Kč
-silnější zasklení (typ T8-12-4-12-55.2T VSG): např. 8-8-6mm 42dB, útlum +9dB, příplatek 2500Kč/m2, k zasklení celkových cca 50m2 oken: +125tisíc Kč
-speciální aku-fólie (typ T44.2Aku-12-6-12-8T): 43dB, útlum +10dB, příplatek 3000Kč/m2, k zasklení celkových cca 50m2 oken: +150tisíc Kč
Info: vlastně všechny tyto varianty mají fólii, typ VSG je bezpečnostní sklo, tj. dvě 3mm skla slepená, T44.2Aku jsou dvě 4mm skla slepená s aku-fólií, a jakákoliv tato úprava zhoršuje možnost rozbití skla (ať už balónem, nebo zlodějem). Tady je na Vás, jestli mít bezpečnostní sklo (VSG) se 42dB nebo speciální aku se 43dB. Já bych volil radši bezpečnostní skla. Lze i mixovat: nejvíce exponovaná skla (cca 30m2, J a V) můžeme udělat aku, ostatní standard apod.
Okna bych volil typ Supra (plast). Mluvil jsem s obchoďákem ohledně té akustiky a všechna okna (i ta vyšší), by bylo možné udělat v plastu. Mají takový profil, co by to zvládl. Můžeme volit i hliník, ale varoval mě, že ten kontakt se studeným kovem není klientům příjemný, a že mívají v extrémních mrazech (resp. při výkyvech teplot) stížnosti na kondenz a akustika je u hliníku horší, byť rámem toho neprojde moc, vzhledem k ploše.
Okno samotné by určitě mělo mít 3 těsnění a montáž provedenou nejen FLEXI pěnou (dobrý útlum dB), ale i s komprimační páskou (např. Illbruck ME-410). S páskou bude montáž oken cca o 10tisíc dražší.
Můj návrh tedy je:
*pořešit důkladně okna: plastová okna, trojité těsnění, komprimační pásku. Zasklení T8-12-4-12-55.2T VSG (bezpečnostní sklo) 42dB. Barvu okna nevolit příliš tmavou -šedá je ok, antracit ne (aby nedocházelo k deformací od slunce/stínu a tím k nedoléhání oken a snížení neprůzvučnosti).
*obvodovou stěnu ponechat ve standardní skladbě: Ytong Standard 300mm + polystyren 200mm. Silka 300mm místo Standardu je prémiovým, resp. spíše trošku extrémním řešením, většina hluku stejně půjde okny. Tam máme i možnost na noc v době zasněžování zatáhnout žaluzie a přidat na neprůzvučnosti.
Obecně problém se zvukem u sousedů může být způsoben jak okny, tak montáží (my FLEXI pěnu používáme dlouhodobě, ale běžně na jiných stavbách vidím nejlevnější pěny, živnostníci koupí pěnu z OBI v akci a neřeší vlastnosti, protože je to pod omítkou). Dále fakt, že sousedi nemají těžkou střechu, nebo nemají/nepoužívají venkovní žaluzie apod. A samozřejmě samotnou polohou, kdy domy leží v první linii od pole, Vy jste až ve druhé řadě. Myslím, že u Vás nebude problém, pokud ohlídáme detaily montáže a přidáme peníze do oken alespoň na exponovanou stranu.

Celkově je pak dobré z hlediska akustiky zapřemýšlet nad interiérem obecně: minimalistický interiér bez závěsů, s hladkými povrchy odráží zvuk, vytváří dozvuk a  horší akustiku pro zvuky vnitřní i vnější. Obecně tedy doporučuji kousek (ne celoplošně, kvůli podlahovému topení) koberce s dlouhým vlasem, závěsy, obrazy, velkou květinu, co má hodně malých listů apod. – to pořeší žena, odpor je marný. Také první dva roky, kdy stavba bude sedat, je třeba hlídat seřízení oken, aby správně doléhala a tím dobře tlumila.

28. Proč cenová nabídka nezahrnuje projektovou dokumentaci ve stupni pro realizaci stavby a položkový rozpočet? A na kolik by tyto dvě položky vyšly?

Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby pro RD nezpracováváme. Náš Projekt je zpracován v takovém rozsahu, že stavební firmy si s tím budou vědět rady. Řešit teď přesné okna, kliky, kachličky, baterie… nemá smysl. S naprostou jistotou by to byl ztracený čas a finance.  Pokud by stavěl stavbu někdo jiný, v rámci autorského dozoru bychom případné nejasnosti dopřesnili. Položkový Rozpočet zpracováváme na vyžádání za cca 15 000 – 18 000 Kč. V případě realizace naší firmou, což předpokládám, bychom tuto částku odečetli, protože už by to pro nás byla součást přípravy.

29. Je naše střecha vhodná pro montáž FVE a jaký typ FVE zvolit?

 1. Vaše střecha je k FVE vhodná
 2. Běžně se instaluje FVE o výkonu do 10 kWp, protože je v tomto případě vše legislativně relativně jednoduché
 3. Návratnost, i přes dotace, není ani při dnešních cenách určitě pod 10 let. To, že se něco bude kazit, nemusíme pochybovat. Nicméně, trend je mít nějakou „zálohu“ zdroje energie. Čeká nás nějaké elektroauto, určitě nějaké blackouty...
Takže pokud máte „trochu“ peněz, máte tyto možnosti:
 1. FVE na ohřev TUV za cca 100 000 Kč a dotace bude cca 45 000 Kč – ušetříte cca 4 000 Kč/rok
 2. FVE bez baterky za cca 200 000 Kč a dotace bude cca 100 000 Kč, s tím, že nějakou nadvýrobu elektřiny posíláte ČEZu jako „odpad“, ale to by se mělo změnit na formu zápočtu či úhrady za dodanou elektřinu
 3. FVE s baterkou od  cca 400 000 Kč a dotace bude až 225 000 Kč – to je nejsmysluplnější řešení hned po úvaze obejít se bez elektřiny ????

Co se týká DK1, pak mi víceméně spolupracujeme s těmi, co reálně FVE montují – technické věci, stavařina, statika… Obvykle stačí tel., mail, popř. něco prodiskutovat na místě. Nezabýváme se „papíry“, ani dodávkami a montážemi FVE.