Recyklace

Recyklace

Profesionálně zpracujeme stavební sutě a zeminu při odstraňování staveb, zpevněných ploch nebo při zemních pracech.

Naše kompletní recyklační linka dokáže...

  • Roztřídit zeminu tak, aby byla bez příměsi kameniva. Pak je zemina připravena pro terénní či zahradní úpravy
  • Podrtí a roztřídí betony a železobetony, čímž získáme kvalitní betonový recyklát pro široké použití na stavbách
  • Podrtí a roztřídí cihelnou suť, čímž získáme zásypový písek a zásypový materiál potřebný pro stavby
  • Roztřídí na frakce písky, kameniva, uhlí

Původní suť nebo zeminu, určenou pro uložení na skládku, drcením a tříděním opět vrátíme pro použití ve stavebnictví.