Proč to děláme

RECYKLUJEME A UPCYKLUJEME stavební suti

Proč to děláme?
-          Šetříme přírodní zdroje a suroviny
-          Snižujeme množství odpadů
-          Šetříme pohonné hmoty
-          Šetříme finance za skládkování a nákup nového materiálu
-          Šetříme čas a energie
A to není málo !!!

RECYKLACE !

 • Snižujeme množství odpadů na skládkách. Zpětně lze využít až 90% stavební suti.
 • Předtříděním, drcením a přetříděním získáme druhotný materiál, který opětovně využijeme ve stavbách, čímž nám vznikne:
 • zásypový materiál třeba na kanalizace, vodovody
 • směsné recyklované kamenivo v různých zrnitostech pro provizorní komunikace, či zásypy mezi základy
 • betonový recyklát v různých zrnitostech pro podkladní vrstvy komunikací, chodníků zpevněných ploch
 • betonový recyklát pro výrobu betonů
 • zeminy pro hrubé terénní úpravy
 • kovový odpad, který odevzdáváme ve sběrnách druhotných odpadů
 • Ušetříme nemalé finance za uložení na skládku a ještě větší finance za to, že nemusíme pořizovat nový materiál. Na jedné tuně materiálu můžeme ušetřit až 200 – 700 Kč
 • Šetříme přírodní zdroje jako je kamenivo, štěrky, písky.
 • Omezíme zásadně přepravu odpadu na skládku a přepravu kameniva z kamenolomu, čímž snižujeme spotřebu pohonných hmot.

UPCYKLACE !

Část stavebních odpadů i opětovně použijeme dle původního účelu.  Využíváme starých cihel, kovové výztuže, betonové výrobky jako obrubníky, dlažby, kamenivo, zeminy na našich stavbách a nabízíme ho i v našem stavebním bazaru

Co je stavební suť?
Stavební odpad z demolice staveb a stavební činnosti. Cihly, malty, betony, železobetony, výkopky, kamenivo a jejich směsi…